Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú.  Viac info

 

Všetko potrebné, čo potrebujete vedieť o dani z nehnuteľností 2022

  • 11-1-2022
  • Reality
Facebook

Ak ste sa v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť, stali sa správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo v 2021 došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať riadne alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podávate najneskôr do 31.1.2022 a to v nasledovných prípadoch: 

  • ak ste sa v roku 2021 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
  • ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (napríklad ste obdržali kolaudačné alebo stavebné povolenie a podobne)
  • pri zániku vlastníctva, nájmu, správy alebo užívania nehnuteľnosti (predali ste, darovali atď)

Pokiaľ ste v minulosti už k danej nehnuteľnosti podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností (napr. stali sa vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2020,  prvé daňové priznanie ku konkrétnej nehnuteľnosti ste podali do 31.1. 2021) a nič sa po podanom priznaní nezmenilo, na rok 2022 daňové priznanie už nepodávate. Mesto alebo obec vám aktuálny výmer dane zašle automaticky

Ak ste v roku 2021 prestali byť vlastníkmi nehnuteľnosti (napr. v 2021 ste byt predali), ste povinní podať čiastkové priznanie na rok 2022, kde uvediete zánik povinnosti k dani z nehnuteľností.

Pozor! Rozhodujúcim termínom je dátum povolenia vkladu, tj. ak ste napríklad kúpnu zmluvu podpísali v decembri 2021 ale kataster vklad povolil napríklad až 3.1.2022, daňové priznanie podávate až k 31.1.2023. 

Komu a kam podávať daňové priznanie k nehnuteľnosti 

Nakoľko daň z nehnuteľností je miestnou daňou, správcom dane je príslušná obec alebo mesto. Pri dani z nehnuteľnosti nie je podstatné, kde má máte trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, dôležité je to, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že ak napríklad máte trvalý pobyt v Bratislave, ale nehnuteľnosť sa nachádza v Trnave, musíte podať daňové priznanie správcovi dane v Trnave. Ak vlastníte viacero nehnuteľností v rozličných mestách, podávate v každom meste alebo obci za tú nehnuteľnosť, ktorá sa v danej obci alebo meste nachádza. 

Vedeli ste, že daň  možno odpustiť alebo aj znížiť?

To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane prípadne pri ktorých je možné stanoviť nižšiu daň upravuje § 17 zákona o miestnych daniach. Obec alebo mesto môžu odpustiť alebo znížiť výšku dane z nehnuteľností osobám starším ako 62 rokov alebo ľuďom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí alebo napríklad ľuďom, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi.

Formuláre a tlačivá a ako podať 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podávate na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. V prípade, ak však podávate priznanie len k dani z nehnuteľností, je potrebné vyplniť len časti priznania, ktoré sa dani z nehnuteľností týkajú. Ak podávate priznanie k dani z nehnuteľností a aj k dani za psa, uvediete to v tom istom priznaní.

Tlačivo nájdete tu: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

Daňové priznanie podávate osobne, poštou alebo aj elektronicky, pokiaľ má obec túto možnosť zriadenú a máte aktivovaný zaručený elektronický podpis.

Zaujal Vás tento článok? Radi Vám povieme viac