Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok BOND Reality – franchisingová sieť, s.r.o., Laténska 2/b, 851 10 Bratislava. Adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácií: centrála BOND Reality, Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, mobilný kontakt 0918 639 411, razova@bondreality.sk.

Reklamačný poriadok je platný a záväzný pre všetkých franchisingových partnerov BOND Reality.

Reklamačný postup:

  • Spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku na služby poskytované ktorýmkoľvek z maklérov alebo franchisingových partnerov pracujúcich pod značkou BOND Reality podať reklamáciu a to písomnou formou na hore uvedenú adresu centrály BOND Reality. Reklamáciu je možné podať aj písomne emailom na razova@bondreality.sk, doručenie reklamácie však musí byť z danej adresy aj písomne potvrdené ako prijaté.
  • Centrála BOND Reality má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať do reklamačnej knihy
  • Reklamačný protokol je voľne stiahnuteľný na web stránke www.bondreality.sk. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou, avšak reklamácia musí obsahovať všetky požadované body protokolu a to najmä:
  • BOND Reality preveria situáciu a vybavia reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. V prípade dodatočných otázok budú BOND Reality kontaktovať spotrebiteľa za účelom zistenia presných detailov dôvodov reklamácie.
  • Odpoveď spotrebiteľovi bude poslaná písomnou formou na emailovú adresu určenú spotrebiteľom či už mailovo alebo písomne listom na adresu spotrebiteľa.
  • V prípade uznania chyby zo strany BOND Reality, bude spotrebiteľ písomne informovaný a BOND Reality zašlú spotrebiteľovi návrh riešenia konkrétnej situácie. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za  služby sprostredkované ktorýmkoľvek z partnerov BOND Reality.
  • Všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené centrále BOND Reality  podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok je záväzný pre každého partnera BOND Reality a nadobúda platnosť 21.4.2021


Reklamačný protokol na stiahnutie Otvoriť (16.53 kB)  Stiahnúť